• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Imponującej wartości użytkowej asortyment pakowniczy, dla zakładów produkcyjnych oraz klientów indywidualnych

Prawo zmienia się w pewnej mierze cały czas – obecnie wiemy, jak to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczątką książęcą, który w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia lub zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje w dalszym ciągu.

1. Kliknij dla szczegółów

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.